Taxarea Stock Option Plan

Programul Stock Option Plan (SOP) reprezinta un instrument de motivare si recompensare a salariatilor unei companii,in cadrul caruia  angajatilor li se acorda dreptul ca, la o data viitoare, sa opteze pentru a achizitiona, la un pret preferential (sau a primi chiar gratuit), actiuni in cadrul companiei.


De asemenea, prin acest program, se pot acorda si actiuni ale afiliatilor, nu doar ale entitatii care initiaza planul de stock-option.

Conform Codului Fiscal (Legea 227/2015, art. 7, punctul 39), planul de stock option are urmatoarele caracteristici:

  • este un program initiat in cadrul unei persoane juridice prin care se acorda angajatilor, administratorilor si/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate ei, dreptul de a achizitiona la un pret preferential sau de a primi cu titlu gratuit un numar determinat de titluri de participare, emise de entitatea respectiva;
  • pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul respectiv trebuie sa cuprinda o perioada minima de 1 an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia.

Un avantaj de baza al SOP este acela ca, daca se incadreaza in caracteristicile fiscale mentionate mai sus, actiunile beneficiaza de un tratament fiscal favorabil fata de cel aplicabil venitului salarial sau altor venituri asimilate, in sensul ca, la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestora, ele nu vor fi impozabile din perspectiva impozitului pe venit si a contributiilor sociale.

Angajatul, persoana fizica, va plati impozit (10%) pe castigurile de capital realizate din vanzarea actiunilor obtinute in cadrul unui stock option plan doar la momentul vanzarii acestora.

Pentru aceste castiguri de capital, persoana fizica poate datora si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS), daca este depasit plafonul anual, situat in prezent la 27.600 lei.

Declararea impozitului, precum si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS), dupa caz, se declara de persoana fizica prin intermediul Declaratiei Unice (DU).

 Daca planul SOP nu se incadreaza in definitia din Codul fiscal, atunci actiunile acordate angajatilor reprezinta avantaje de natura salariala taxate ca atare cu impozit pe venit si contributii sociale. Baza impozabila va fi valoarea de piata de la momentul acordarii efective sau diferenta dintre valoarea de piata si pretul preferential platit de angajati, daca acestia nu le primesc cu titlu gratuit.