Ajustarea TVA in cazul facturilor neincasate cu termenul de prescriptie depasit-caz particular

Conform prevederilor fiscale in vigoare, ajustarea bazei de impozitare in cazul facturilor emise si neincasate se poate efectua la deschiderea procedurii de faliment sau in cazul punerii in aplicare a unui plan de reorganizare.

Astfel, daca procedura de faliment s-a deschis inainte de 1 ianuarie 2019 si se afla inca in derulare, ajustarea bazei de impozitare este permisa incepand cu data de 1 ianuarie 2019, intr-un termen de maximum 5 ani fara a se lua in calcul data la care facturile au fost emise.

In cazul clientilor pentru care procedura de faliment s-a deschis dupa data de 1 ianuarie 2019, ajustarea bazei de impozitare este permisa incepand cu data incheierii pronuntate de judecatorul-sindic, dar nu mai mult de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a decis intrarea in faliment.

Atragem atentia ca ajustarea este permisa chiar daca s-a ridicat rezerva verificarii ulterioare. Conform Codului de procedura fiscala, rezerva verificarii ulterioare se anuleaza numai la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale sau ca urmare a inspectiei fiscale. Prin urmare, ajustarea se poate efectua atat pentru perioade pentru care termenul de prescriptie este depasit, cat si pentru cele supuse unei inspectii fiscale. Practic, o societate poate ajusta TVA pentru clientii neincasati pentru care s-a deschis procedura de faliment sau este pus in aplicare un plan de reorganizare, chiar daca este depasit termenul de prescriptie, dar nu este depasit termenul de 5 ani de la data de confirmare a planului de reorganizare, iar, in cazul falimentului beneficiarului, de la data sentintei sau, dupa caz, a incheierii, prin care s-a decis intrarea in faliment.

In astfel de situatii, se redeschide rezerva verificarii ulterioare pentru perioada fiscala in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunea care face obiectul ajustarii.

In concluzie, in cazul facturilor pentru care se efectueaza ajustarea si care au depasit termenul de prescriptie, se calculeaza un nou termen in care organul fiscal are dreptul de a stabili creante fiscale.