Taxarea inversa pentru importul de dispozitive electronice

Incepand cu anul 2021 pentru importul de anumite dispozitive electronice se aplica mecanismul taxarii inverse, prin evidentierea taxei in decontul de TVA atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila pentru:

  • telefoane mobile, si anume dispozitivele fabricate sau adaptate pentru utilizarea in conexiune cu o retea autorizata si care functioneaza pe anumite frecvente, fie ca au sau nu vreo alta utilizare. Taxarea inversa se aplica si pentru telefoanele mobile livrate cu accesorii, cum ar fi incarcatorul, bateria sau kitul hands-free, ca un singur pachet, la un pret total, dar nu se aplica pentru accesoriile telefoanelor mobile care sunt livrate separat de acestea.
  • dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare si unitati centrale de procesare, inainte de integrarea lor in produse destinate utilizatorului final;
  • console de jocuri, tablete PC si laptopuri.

Pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA pentru importul bunurilor mentionate mai sus, societatea care efectueaza importul trebuie sa detina declaratia vamala de import in care sa fie mentionata ca importator al bunurilor. Pe langa declaratia vamala de import, dreptul de deducere a TVA se poate exercita si in baza actului constatator emis de organele vamale. Prin actul constatator emis de organele vamale se intelege documentul pentru regularizarea situatiei, emis inclusiv ca urmare a unui control vamal.

Atragem atentia ca pentru importul dispozitivelor la care s-a facut referire anterior nu este relevanta valoarea acestora, ci numai categoria produsului. Valoarea de 22.500 Lei, este relevanta in vederea aplicarii mecanismului de taxare inversa doar pentru operatiunile efectuate in interiorul tarii.

Mentionam ca pentru modificarile aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 296/2020 este necesara actualizarea corespunzatoare a Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal. Normele in vigoare pot fi aplicate deoarece acestea fac referire la conditiile stabilite prin ordin al Ministrului Finantelor Publice, conform caruia certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata este necesar numai pentru importurile efectuate de persoanele impozabile care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 326 alin. 4^1 din Codul Fiscal.

Prin urmare, in scopul efectuarii taxarii inverse la importul dispozitivelor electronice mentionate anterior nu este necesar a se obtine un astfel de certificat.