Declararea veniturilor obtinute de nerezidenti in anul 2020

Pentru nerezidentii care obtin venituri impozabile din Romania, platitorul de venit are obligatia de a calcula, retine, declara si plati impozit pe venit.

 Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti (formular 207) se depune pentru atat pentru impozitul retinut la sursa,  cat si pentru veniturile care sunt scutite potrivit Codului fiscal sau potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si alte state.

Termenul pentru depunerea formularului 207 pentru anul 2020 este 28 februarie 2021.

Platitorul de venit poate depune aceasta declaratie doar daca beneficiarul nerezident detine un cod de inregistrare fiscala atribuit de autoritatile fiscale din Romania. In cazul veniturilor cu regim de retinere la sursa, inregistrarea fiscala a nerezidentului poate fi solicitata si de platitorul de venit.

Inregistrarea fiscala a nerezidentului se face pe baza Declarației de înregistrare fiscala/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (formular 015).

Formularul 015 trebuie sa fie insotit de documentele care atesta calitatea de platitor de venit cu regim de retinere la sursa pentru respectivul beneficiar de venit.

Exemplu: In cazul in care o persoana juridica romana a platit in anul 2020 dividende unei societati nerezidente, indiferent daca dividendele au fost sau nu scutite de impozit, platitorul de venit are obligatia de a depune formularul 207 pana la data de 28 februarie 2021. Insa, pentru a putea depune formularul 207, platitorul de venituri trebuie sa solicite inregistrarea fiscala a nerezidentului, pe baza formularului 015, care va fi insotit de urmatoarele documente:

  • copia Hotararii AGA in baza careia in 2020 au fost efectuate platile de dividende;
  • copia documentului care dovedeste plata dividendelor;
  • un extras de la Registrul Comertului din tara de rezidenta a societatii nerezidente;
  • un certificat constator de la Registrul Comertului pentru platitorul de venit.

Potrivit adresei nr. A-VAD 1270/09.12.2016 emisa de ANAF, pentru inregistrarea fiscala a nerezidentului nu este necesar un act de imputernicire a platitorului de venit.

Atentie! Formularul 015 se depune la:

  • organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al platitorului de venit;
  • organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul platitorului de venit în cazul platitorilor de venit contribuabili mari si mijlocii.

Concluzie: Pentru a putea respecta termenul de depunere a formularului 207, este necesara demararea din timp a procedurii de inregistrare fiscala a nerezidentilor in cazul in care acestia nu au deja un cod de identificare fiscala atribuit de autoritatile fiscale din Romania.