Concediul medical, prescris de specialist, nu mai trebuie vizat de medicul de familie

In Monitorul Oficial nr. 583 din 2 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr.1092/745/2020 prin care au fost aduse o serie de modificari, dar si completari ale modelului certificatului medical, dupa cum urmeaza:

  •  certificatele medicale emise de medicii specialisti pot fi predate angajatorului, de catre salariati, fara viza/ stampila medicului de familie (din modelul noului certificat de concediu medical a fost eliminata rubrica dedicata medicului de familie);
  • s-a introdus o rubrica noua, pentru situatiile in care certificatele medicale se acorda pentru ingrijire copil bolnav, unde medicul curant va inscrie codul numeric personal al copilului pentru care se acorda certificatul;
  • certificatele de concediu medical, aprobate in formatul existent pana la data aparitiei Ordinului nr.1092/745/2020, se utilizeaza de catre medicii specialisti/de familie, pana la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de 30.09.2020;
  • au fost actualizate rubricile “Tip asigurat”, bifandu-se, dupa caz, situatia in care se incadreaza asiguratul, potrivit OUG nr.158/2005 si a Legii nr.346/2002privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • eliberarea certificatului de concediu medical se va face in continuare pe baza adeverintei de la platitor, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevazute in lista aprobata prin hotarare a Guvernului, precum si in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie masura izolarii, stabilite prin hotarare a Guvernului (platitorul va mentiona in adeverinta, in mod obligatoriu, numarul de zile de concediu de concediu medical din ultimele 12/ 24 de luni, conform modelului de adeverinta prevazut in Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • prevederile Ordinului MS si CNAS nr.1.092/745/2020 se aplica de la momentul publicarii in Monitorul Oficial.

Totodata, reamintim ca, pentru a beneficia de concediu medical este nevoie ca salariatul sa aiba un stagiu minim de cotizare, respectiv sase luni realizate/ cotizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.