Declaratia privind beneficiarul real – o obligatie in minus pentru firmele formate doar din persoane fizice

Legea nr. 108 din 3 iulie 2020 privind modificarea si completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, reglementeaza eliminarea obligatiei de a depune declaratia anuala privind beneficiarii reali la Oficiul National al Registrului Comertului pentru urmatoarele categorii de persoane juridice:

  1. Regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat;
  2. Persoanele juridice constituite doar din asociati persoane fizice, atunci cand acestia sunt singurii beneficiari reali.

O alta modificare are in vedere eliminarea obligatiei de depunere anuala in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale a declaratiei privind beneficiarul real. Declaratia se va depune in termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Prin OUG nr. 70/2020 au fost introduse urmatoarele modificari:

Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real a fost prelungit pana la 1 noiembrie 2020.

Pana la data de 1 noiembrie 2020, declaratia privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi transmisa la Oficiul National al Registrului Comertului fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier.

Declaratia beneficiarului real poate fi si in forma autentica, certificata de avocat sau data la Oficiul National al Registrului Comertului.