Cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile – aspecte practice

Categoria de cheltuieli care ii pune de multe ori in dificultate pe contribuabili este cea aferenta veniturilor neimpozabile. In categoria veniturilor neimpozabile pentru care trebuie alocate cheltuieli nedeductibile se regasesc urmatoarele tipuri de venituri:

 dividendele primite de la persoanele juridice romane si persoanele juridice nerezidente;

  • valoarea titlurilor de participare noi sau sumele reprezentand majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare;
  • veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice romane sau unei persoane juridice straine situate intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri;
  • sumele colectate, potrivit legii, pentru indeplinirea responsabilitatilor de finantare a gestionarii deseurilor;
  • veniturile inregistrate printr-un sediu permanent dintr-un stat strain, in conditiile in care se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain respectiv, iar conventia respectiva prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda scutirii;
  • alte venituri neimpozabile reglementate la art. 23 din Codul fiscal.

In cazul in care din evidentele contabile nu pot fi identificate cheltuielile direct atribuibile categoriei de venituri neimpozabile, se iau in calcul cheltuielile de conducere si administrare, precum si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin utilizarea unei metode rationale de alocare a acestora sau proportional cu ponderea veniturilor neimpozabile respective in totalul veniturilor inregistrate de contribuabil.

Atunci cand se inregistreaza venituri neimpozabile din dividende, ar putea fi considerate cheltuieli direct atribuibile acestora acele cheltuieli ocazionate de participarea la adunarea generala a asociatilor in cadrul careia au fost aprobate dividendele.

Alocarea cheltuielilor neimpozabile aferente veniturilor neimpozabile poate fi subiectiva, avand la baza rationamentul profesional al fiecarui contribuabil.