Casarea mijloacelor fixe

La finalul fiecarui exercitiu financiar, fiecare societate trebuie sa aiba in vedere efectuarea inventarierii bunurilor pe care aceasta le are in proprietate, in folosinta sau in custodie. Urmare procesului de inventariere, se pot identifica mijloace fixe care trebuie supuse procesului de casare sau trebuie distruse.

 Casarea presupune scoaterea din functiune a unui mijloc fix, dezmembrarea acestuia si valorificarea prin vanzare/folosire in activitatea curenta a partilor componente rezultate din dezmembrare.

Cheltuielile inregistrate ca urmare a casarii unui mijloc fix cu valoarea fiscala incomplet amortizata sunt cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, astfel ca acestea sunt deductibile fiscal.

In situatia in care mijloacele fixe inregistreaza un nivel de degradare care nu permite dezmembrarea si valorificarea acestora, societatile au posibilitatea sa le distruga prin mijloace proprii sau sa le predea catre unitati specializate. Atragem atentia asupra faptului ca pentru distrugerea prin mijloace proprii, societatile trebuie sa fie autorizate in acest sens, astfel incat sa nu fie incalcate prevederile legale referitoare la gestionarea deseurilor.

Indiferent ca mijloacele degradate sunt distruse prin mijloace proprii sau sunt predate unor unitati specializate, cheltuielile inregistrate cu scoaterea din evidentele contabile a unor astfel de mijloace fixe sunt deductibile fiscal daca se face dovada distrugerii sau predarii catre unitatile specializate.

In concluzie, atat in cazul casarii, cat si in cazul distrugerii mijloacelor fixe degradate, cheltuielile cu scoaterea din evidentele contabile a acestor bunuri sunt cheltuieli deductibile fiscal daca exista documentele justificative care sa probeze realitatea economica a operatiunilor respective.