Obligatia privind declararea beneficiarului real

Potrivit noii Legi pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, nr. 129/11.07.2019, prin care se abroga Legea nr.656/2002, persoanele juridice supuse inregistrarii la Registrul Comertului au obligatia de a raporta beneficiarul real prin depunerea unei declaratii pe propria raspundere.

In sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

Declaratia pe proprie raspundere cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum si modalitatile in care se exercita controlul asupra persoanei juridice. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta. In cazul societatilor supuse inmatricularii la Registrul Comertului, informatiile privind beneficiarul real sunt inregistrate intr-un registru central organizat la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului.

Persoanele juridice deja inregistrate in Romania au la dispozitie un termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a acestei legi (21.07.2019) pentru a se conforma obligatiei de a declara informatiile cu privire la beneficiarul real.

Declaratia se va depune anual, intr-un termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale, cu exceptia situatiei in care intervin modificari ale acestor date de identificare, caz in care declaratia trebuie depusa intr-un termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Formularul „Declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice” se regaseste pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului la sectiunea „Informatii de interes public”/”Formulare tip” (https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii-publice/formulare-tip).

Nerespectarea de catre reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligatiei de a depune declaratia privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, sanctiunile ajungand pana la dizolvarea societatii.