Formarea profesionala a salariatilor – obligatia angajatorului

In cazul in care angajatorul nu isi respecta obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore.

 Procesul de formare profesionala poate fi realizat prin urmatoarele forme:

  • participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara ori din strainatate;
  • stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
  • stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;
  • ucenicie organizata la locul de munca;
  • formare individualizata;
  • alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.

Angajatorul persoana juridica care are mai mult de 20 de salariati, are obligatia de a elabora anual planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. Planul de formare profesionala devine anexa la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate.

Din punct de vedere al salariatilor, cheltuielile efectuate de angajatori pentru pregatirea profesionala si perfectionarea acestora nu reprezinta venituri impozabile si nici nu intra in baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii. Pentru angajator, aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.