TVA ajustata in cazul intrarii in faliment a beneficiarului reprezinta venit impozabil

Ajustarea TVA colectata era permisa la data finalizarii falimentului clientului (data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de legislatia insolventei, hotarare ramasa definitiva/definitiva si irevocabila).

Conform noilor prevederi, in vigoare de la 1 ianuarie 2019, ajustarea TVA colectata este permisa la data initierii falimentului clientului. Data initierii falimentului se considera ca are loc la data sentintei sau, dupa caz, a incheierii, prin care s-a decis intrarea in faliment, conform legislatiei privind insolventa. Totodata, noile prevederi se aplica si in situatiile in care procedurile de faliment sunt in curs de derulare la 1 ianuarie 2019.

La data intrarii in faliment a beneficiarului, furnizorul va storna TVA colectata initial. Aceasta ajustare poate genera fie un TVA de plata mai mic sau un TVA de recuperat mai mare, dupa caz.

La data intrarii in faliment a beneficiarului exista posibilitatea ca furnizorul sa isi incaseze creanta, fie prin inscrierea la masa credala, fie ca urmare a lichidarii patrimoniului beneficiarului. Prin urmare, ajustarea TVA colectata initial nu va diminua creanta, ci va determina recunoasterea unui venit impozabil.

De exemplu, inregistrarea unui TVA ajustat in suma de 10.000 lei pe seama unui venit impozabil va genera un impozit pe profit suplimentar de 1.600 lei. Desi urmare a ajustarii TVA de plata se diminueaza cu 10.000 lei, pe total, datoria fiscala se diminueaza doar cu 8.400 lei (10.000 lei- 1.600 lei).

In concluzie, aceasta modificare genereaza un profit impozabil suplimentar, insa in acelasi timp, diminueaza datoria de plata privind taxa pe valoare adaugata mai devreme.